Pritožbe in spori

IBLO d.o.o.  spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in zagotavlja učinkovito obravnavo pritožb. V primeru težav nas pokličite na telefonsko številko 02 78 06 430, pošljite elektronsko sporočilo na iblo@iblo.si  ali nam pišite na naslov Vinarski trg 3, 2250 Ptuj. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

IBLO d.o.o. skladno z določili Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora.

Spori, ki bi nastali v zvezi s to spletno stranjo se rešujejo v skladu z zakonodajo kot jo določa Republika Slovenija in je za njih pristojno sodišče na Ptuju.