E-poslovanje SPIRIT

Naziv projektaPrenova spletne prodaje in promocije v podjetju Iblo d.o.o.

Kratica projekta: E-IBLO

Trajanje projekta: 10.10. 2019  31. 8. 2020

Celotna vrednost projekta: 48.883,64 EUR

Predvideno sofinanciranje projekta: 29.647,66 EUR

Operacija se izvaja v okviru “Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020”, prednostne osi: “Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP, prednostne naložbe “Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo, specifičnega cilja “Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP “. Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obsobju 2019-2022 – E-POSLOVANJE 2019-2022«. Več na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Iblo, d.o.o., ki je v osnovi tradicionalno proizvodno in prodajno podjetje, ki se je v preteklosti pretežno ukvarjalo s prodajo in distribucijo že proizvedenih produktov, je v zadnjih petih letih svojo dejavnost začelo širiti na bolj zahtevna področja predelovalne industrije, kot je okoljska oprema in sistemi za gretje in hlajenje poslovnih in stanovanjskih prostorov. Poseganje v tehnološko bolj razvite industrije, kot je razvoj in proizvodnja okoljske opreme, pa pomeni tudi dodatne obveznosti glede predstavitve tovrstnih produktov morebitnim kupcem.

Cilj projekta E-IBLO je predvsem povečanje konkurenčne prednosti in uveljavitev na mednarodnih trgih oziroma utrditev podjetja na že uveljavljenih mednarodnih trgih. V projektu se bomo osredotočili na naslednje ukrepe:

  1. Elektronska izmenjava med partnerji
  2. Oblikovanje spletne strani za tuje trge
  3. Postavitev spletne trgovine
  4. Produktno prodajni video
  5. Krepitev kompetenc in usposabljanja

Na področju končnih izdelkov predelovalne industrije je spletna promocija temelj uspešnega marketinga. Obe spletni orodji nameravamo izvesti v najsodobnejši obliki, ki bo omogočala in uporabljala zadnje dosežke tehnologije in všečno ter zahtevnemu, bolj premožnemu kupcu prilagojeno oblikovanje. Dodatno bosta h konkurenčnim prednostim doprinesla tudi ukrepa novih aktivnosti na področju komunikacije s kupci in dobavitelji v smislu digitaliziranega poslovanja, usposabljanje vodstvenega kadra glede vseh novosti na področju upravljanja podjetja in ljudi ter digitalizacija poslovanja.

Vse navedeno bo optimiziralo poslovanje in izboljšalo marketinško poslovanje, posledično pa pozitivno vplivalo na prepoznavnost podjetja in prodajo naših izdelkov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.